Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí biển (POTS) đã tổ chức Hội nghị Người lao động 2017

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí biển (POTS) đã tổ chức Hội nghị Người lao động, Tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 tai GEM Center

 

icon home
icon phone
ic search
0901908890
icons8-exercise-96 chat-active-icon
Bạn cần hỗ trợ